Kansrijke combinatiegroepen

Het traject Kansrijke Combinatiegroepen, dat we samen met Cedin Onderwijs volgen, richt zich op het geven van groep-doorbroken instructies. Leerkrachten gaan op zoek naar mogelijkheden en kansen als het gaat over beter afstemmen op didactische verschillen in hun combinatiegroep. Het stap voor stap loslaten van het leerjaar-systeem biedt meer ruimte voor leerlingen om de leerstof op passend niveau aangeboden te krijgen. Deze werkwijze levert onze leerkrachten meer tijd en ruimte op voor het extra begeleiden van leerlingen die dat om wat voor reden ook nog even nodig hebben.   

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences