visie

betrokkenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, samen en uniek
 

Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!

 

’t Ravelijn streeft naar gelukkige kinderen. Een positief zelfbeeld is de basis om jezelf verder te ontplooien. Ieder op zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau. Vanuit deze positieve benadering scheppen wij een veilige leeromgeving waarin wij de brede ontwikkeling van persoonlijkheid, kennis, vaardigheden en creativiteit stimuleren. We stellen het kind centraal. We gaan uit van wat een kind al kán, stimuleren hem zijn kwaliteiten te ontdekken en helpen hem deze verder te ontwikkelen.

 

Door gebruik te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind stimuleren wij zijn intrinsieke motivatie. Deze betrokkenheid zien wij als de basis van ontwikkeling. Immers, als een kind grote interesse toont, doelgericht en geconcentreerd kan werken en met plezier naar school gaat zal hij écht gaan leren.

 

Op ’t Ravelijn zijn we samen.

 

Kinderen op ’t Ravelijn spelen, leren en delen samen. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn verbonden met elkaar op een open, respectvolle manier. Wij geloven in werkvormen waar jong en oud, klein en groot, vanuit verschillende talenten met en van elkaar leren. Deze samenwerking komt ook terug in de mogelijkheid voor ouders om een actieve rol binnen de school te vervullen.

 

Als school willen wij kinderen voorbereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We leren het kind verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kinderen ontdekken hun sterke en zwakke punten en leren daarmee om te gaan.

 

Iedereen mag er zijn met zijn eigen kwaliteiten en talenten. We leren kinderen verschillen te herkennen, te respecteren en te waarderen. We staan midden in de wereld van vandaag met al haar diversiteit en uitdagingen. Wij staan voor onderwijs dat inspeelt op de eigenheid van ieder kind in de samenleving van de toekomst.

 

Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences