Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Moniek Willems 
Hans Strik (voorzitter)

 

Personeelsgeleding
Anne van Vugt (secreataris)
Anne van de Laar-Ruijs 

 

e-mailadres van de MR: mr.obsravelijn@saamscholen.nl

 

Hier vindt u de notulen, agenda's en stukken van de meest recente MR vergaderingen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences