Kernwaarden Ravelijn"Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!"

 

Op 't Ravelijn zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. We accepteren, respecteren en waarderen de verschillen tussen mensen. We gaan er van uit dat elk kind wil leren en dat dat het beste gebeurt in een warme, veilige omgeving waarin ze leren voor zichzelf op te komen en daarbij anderen in hun waarde te laten. We vinden gelijkwaardigheid, samenwerking en communicatie de pijlers van ons onderwijs. We vinden deze terug in onze vijf kernwaarden.

 

Onze visie

 

Welkom bij 't Ravelijn

Vlijtig Liesje
Als afsluiting van het thema lente hebben alle kinderen vandaag een vlijtig liesje mee naar huis gekregen. Wij wensen jullie veel plezier bij het verzorgen van de plantjes.
Het is bijna zover...
De voorbereidingen voor het Ravelijnfestijn zijn is volle gang. Er wordt flink gesjouwd....

Kalender

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences