Positive Behavior Support

't Ravelijn werkt met PBS, wat staat voor Positive Behavior Support. Dit is een manier van werken die zich richt op het aanleren en versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

Je kunt dit ook zien in de school. Er hangen kaarten waarop duidelijk staat: wat wordt er van je verwacht op deze plek, hoe gedraag je je hier en hoe gedraag je je naar een ander toe. Daarin nemen we ook steeds weer de kernwaarden van onze school mee. Door de hele school zijn dus dezelfde verwachtingen. Dat geeft heel veel duidelijkheid. En wat goed gaat wordt beloond. Er worden veel complimenten gegeven en ook kan er door de groepen een beloning worden verdiend. 

 

Door juist aandacht te geven aan positief gedrag, groeit dat gedrag en dat zorgt er weer voor dat er een fijne, positieve sfeer hangt in de school. En dat brengt kinderen tot leren waardoor de leerresultaten ook beter zijn.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren