Kernwaarden Ravelijn"Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!"

 

Op 't Ravelijn zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. We accepteren, respecteren en waarderen de verschillen tussen mensen. We gaan er van uit dat elk kind wil leren en dat dat het beste gebeurt in een warme, veilige omgeving waarin ze leren voor zichzelf op te komen en daarbij anderen in hun waarde te laten. We vinden gelijkwaardigheid, samenwerking en communicatie de pijlers van ons onderwijs. We vinden deze terug in onze vijf kernwaarden.

 

Onze visie

 

Welkom bij 't Ravelijn

Thema geluk in Afrika
Beste ouders/verzorgers, Tijdens deze blog aandacht voor alle activiteiten rondom geluk in Afrika. We hebben de afgelopen weken rondom het taalthema geluk gewerkt. Dit thema hebben we gekoppeld aan het thema van w.o. wat Afrika is. Om het lezen aantrekkelijk te houden heb ik ervoor gekozen om de activiteiten de benoemen in een opsomming an geluk. GELUK IS: - het schrijven van een wens voor iemand die liefde of steun nodig heeft Zo schreven leerlingen een bericht aan een moeder, klasgenoot, buurvrouw, opa, ouders, nichtje of neefje. Hiermee leerden ze een bericht te schrijven vanuit het hart en te ervaren wat een hartenwens met een ander doet. Ook was het aanstekelijk om dit gevoel van geluk te ervaren en ontstonden zo daarna nog hartenwensen op eigen initiatief. - het leren van een oneindigend liedje. Net zoals de cyclus van het leven is dit lied uit Afrika oneindig. Dit lied werd gezongen door vissers uit Congo. - het vieren van 5-12 op school Iedereen had zijn best gedaan om iets leuks/grappigs/bijzonders te knutselen voor de ander. Daarnaast maakte iedere kind een persoonlijk gedicht voor bij de surprise. Ook speelden we een muziekbingo, en speelden we samen spelletjes. - gelukslessen Op 't Ravelijn maken wij gebruik van de methode De Gelukskoffer. Bij deze methode staan de pijlers van geluk centraal. De pijlers van geluk zijn o.a.: zelfvertrouwen, dankbaarheid, talenten, toekomstdromen, positief denken en geluk doorgeven. -het oefenen van de weeksluiting In de week van de weeksluiting hebben de kinderen een zelf bedacht optreden geoefend. Het ging over een jongetje dat op school over Afrika heeft geleerd, vervolgens gaat hij slapen en heeft hij 's nachts allerlei dromen en nachtmerries over Afrika. O.a. over het beklimmen van de tafelberg, het bezoeken van een workshop Afrikaans dansen, het spotten van de big five tijdens een safari en het neerstorten van een vliegtuig in Kaapstad. Uiteindelijk wordt de jongen wakker en bleek het allemaal een droom/nachtmerrie. -topografie oefenen continent Afrika Het nut van topografie is het wereldbeeld vergroten en daarnaast het aanleren van studievaardigheden die nodig zijn op het voortgezet onderwijs. De kinderen leren twaalf landen in het continent. Via de site Topomania kunnen ze zichzelf overhoren. - het knutselen van een galimoto Een galimoto is een stuk speelgoed dat gevormd is van gerecycled materiaal. De kinderen maakten o.a. een boot van een oude bak ijs, gebitsreiniger en fles. Maar ook werd er een schutbol geknutseld van plastic, een oud jampotje en rietjes. Deze week zullen ze dit afronden op woensdag. - leren over het zicht van dieren en mensen De kinderen mochten zelf een lievelingsdier opzoeken waar ze het zicht van gingen onderzoeken. Daarnaast tekenden de kinderen het oog. Zo vertelden de leerlingen over het zicht van een kikker, sidderaal, leeuw, paard, ijsbeer en kat. Daarnaast kregen de leerlingen info over de werking van het mensenlijke oog en het verschil tussen het mensenlijke oog en het dierlijke oog. - powerpoint of poster maken over je droomreis naar Zuid-Afrika De leerlingen verwerkten de droomreis met de volgende criteria: 5 bezienswaardigheden, 5 plaatsen en het vervoer in eigen creatieve vorm. Zo wilden sommige kinderen vooral in Kaapstad verblijven, andere maakten een roadtrip en weer anderen zochten het grensgebied op. -informatieposter over de woestijn In Noord-Afrika ligt de Sahara. De leerlingen verwerkten in een poster de volgende criteria: irrigatiesystemen, algemene informatie, dieren in de Sahara en een eigen katern. -het observeren van het oog van een klasgenoot Zo observeerde de leerlingen elkaars ogen en tekenden ze deze na. Maar ook keken ze naar het het kleiner en groter worden van het pupil door lichtinval. - kozen de leerlingen een eigen verwerkingsvorm bij spelling De leerlingen leerden het militairwoord en bij het oefenen van het militairwoord konden ze kiezen uit: kaboom, kikkerspel, de bom, kwartet maken, een eigen woordzoeker maken, renspel en galgje. -workshop over zelfvertrouwen Jola van Ons Welzijn kwam naar onze klas om het te hebben over zelfvertrouwen. De leerlingen moesten opdrachten uitvoeren in groepsverband en maakten kennis met de innerlijke criticus. Als je jezelf op een positieve manier aan zal moedigen en je dus zelfverzekerd voelt lukt alles beter en voel je je ook beter. Dit oefenden we op een speelse manier met het omhoog houden van latjes. We sloten af met het geven van complimenten aan elkaar. - het geven van een kring Zo gaf een leerling een nieuwskring over AED-apparten, een boekenkring over Drakeiland, een boekenkring over het Leven van een loser, een boekenkring over de Laatste helden op aarde, een spreekkring over fietsen en een spreekkring over de Titanic en een nieuwskring. - energizer in de ochtend Om het groepsgevoel de vergroten spelen we iedere ochtend een energizer. Tijdens deze energizer staat een groepsontwikkelingsfase centraal. Nu is dat norming. Met als energizer gaan we samen de teamgeest versterken en het vertrouwen op elkaar. Zo speelden we het aanbelspel, Daarnaast is het doel dat kinderen verschillende rollen binnen een groep kunnen aannemen. Zo kunnen dat zijn tijdbewaker, teamleider en stiltebewaker. Tijdens de energizers komen deze rollen terug. - Workshop over kinderrechten van Amnesty Vanuit Amnesty kwamen ze informatie overbrengen over kinderrechten en speelden we een eindspel. Amnesty vertelde over de verschillende kinderrechten en hoe deze zijn ontstaan. Een leerling won het spel en werd benoemd tot kinderrechtenspecialist. Ik hoop zo een kijkje in de klas te hebben gegeven. In een niet openbare blog zo nog foto's van de weeksluiting en sint. Morgen zal Qrabbl in de klas zijn om met de kinderen te werken aan een creatieve activiteit rondom thema Afrika. Lieve groet van 7-8, Naomi en Tessa
13 december
Lees verder
Rekenraketten
Rekenraketten
Rekenen met rekenraketten is niet mis. We onderzoeken hoe we getallen kunnen splitsen en gemakkelijker kunnen optellen.
8 december
Lees verder

Kalender

Zilveren weken
10 januariLees verder
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
26 januariLees verder
Weeksluiting groep 1/2b
28 januariLees verder
Open dag
29 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren